Uw HR zaken vakkundig geregeld?
Vraag vrijblijvend een gesprek aan!

Diensten

Ieder zijn expertise. U bent goed in uw vakgebied en wij in het onze. Op een no-nonsense wijze ontzorgen wij uw personeelsbeleid. Dit doen wij in vorm van een abonnement of op projectbasis. Samen kijken wij naar uw organisatie en kiezen de juiste weg naar een effectievere HR-structuur.

observeren toetsen actie

Beoordelingsgesprek

Personeelsbeoordeling is het geheel van handelingen gericht op het oordelen over prestatie en gedrag van een medewerker in relatie met de functie die een medewerker uitoefent.

Het proces van oordelen kent drie fases.
Observeren: bewust openstaan voor het opdoen van indrukken met als doel het verzamelen van informatie.
Toetsen aan randvoorwaarden: de informatie die wij hebben verzameld moeten worden getoetst aan randvoorwaarden die van te voren zijn geformuleerd.
Actie ondernemen: Uw mening over de medewerker moet helder en onderbouwd worden. Vervolgens zal het er toe moeten leiden om actie te ondernemen of juist een actie na te laten.

signaleren verbeteren toekomstperspectief

Functioneringsgesprek

Functioneringsgesprekken zijn niet-vrijblijvende periodieke gesprekken waarbij het functioneren van de medewerker in ruimste zin centraal staat. Er is duidelijk sprake van een tweezijdige communicatie.

Mogelijke onderwerpen kunnen zijn:
· Signalering en verbetering van zwakke punten van de medewerker
· Toekomstperspectieven
· Samenwerken met collega’s en leidinggevende
· Arbeidsinvloeden dien het persoonlijk functioneren beïnvloeden
· Begeleidings- en scholingswensen

verantwoordelijkheid motivatie salarisschaal

Functieprofiel

Een functieprofiel is een eenduidige beschrijving van het takenpakket van een medewerker.

Er staat in omschreven:

 • Welke taken bij de functie horen
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • De plaats van de functie binnen de organisatie
 • Het dienstverband
 • De arbeidsvoorwaarden
 • Vereiste opleiding
 • Minimale werkervaring
 • Benodigde competenties
 • Gewenste motivatie
 • Salarisschaal
arbeidsongeschikt werknemer poortwachter

Begeleiding bij ziekteverzuim

Waar er mensen werken kan ziekteverzuim voorkomen. Dat is vervelend voor de werknemer en uiteraard voor de werkgever. De werkgever wordt in principe geacht het loon door te betalen. In sommige gevallen bestaat er een recht op uitkering op grond van de Ziektewet. In dat geval betaald het UWV het loon door in de vorm van ziekengeld.

Wanneer een werknemer 8 weken arbeidsongeschikt is moet er volgens de Wet verbetering poortwachter een plan van aanpak kunnen worden gemaakt. In het plan van aanpak worden afspraken over de functiemogelijkheden gemaakt. Het advies van de bedrijfsarts wordt hierin meegenomen.

functie-eisen taak-inhoud orgsniatie

Werving en selectie

Om de juiste persoon te vinden om de positie die vrij is binnen uw bedrijf op te vullen is een duidelijk functieomschrijving belangrijk. Wat verwacht u van een kandidaat en welke competenties vind u belangrijk. Een goede vacature en sollicitatieprocedure hoort helder overzichtelijk en eerlijk te zijn.

Minimaal zou het volgende moeten worden vermeld:
 • De functie-eisen (denk u aan opleiding , ervaring en competenties)
 • De taakinhoud en daarbij horende verantwoordelijkheden
 • De plaats binnen de organisatie
 • Aard van het dienstverband (bv tijdelijk of detachering)
 • Locatie van de werkplaats
 • Arbeidsduur en arbeidstijden
 • Hoe te solliciteren (via brief, mail of anders)
 • Sluitdatum van de vacature
 • Of er een bijzonder onderzoek deel uitmaakt van de procedure (assessment , medische keuring etc.)
loopbaanverwachtingen termijndoelen carrière

Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Een persoonlijk ontwikkelingsplan is een afspraak tussen de werkgever (leidinggevend of HR manager) en de medewerker over persoonlijke ontwikkeling.

Werken met een POP helpt ambities waar te maken en om te onderzoeken wat de medewerker nog wil leren. Een POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten:
 • De huidige en te verwachten toekomstige functie-eisen
 • Loopbaanverwachtingen
 • Het huidige functioneren
 • De langere termijndoelen van de organisatie

Het maken van een POP is nuttig wanneer u doelgericht met een medewerker aan zijn/haar carrière wil werken.

cao arbeidsvoorwaarden huisregels

Personeelshandboek

Indien een bedrijf niet onder een CAO valt kan men werken met een personeelshandboek. Hierin liggen de arbeidsvoorwaarden en aanvullende regels vastgelegd. Voor bedrijven die wel onder een cao vallen is het een handzame uitwerking of toelichting op de cao. Doorgaans is het personeelshandboek een onderdeel van de arbeidsovereenkomst en zijn werknemers door ondertekening gehouden aan de voorschriften en regels beschreven in het handboek.

De inhoud van een personeelshandboek bestaat onder meer uit de belangrijkste primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kunnen de huisregels er in worden verwerkt. Denk u bijvoorbeeld aan ziekmeldingen, pauzes, vakantieaanvragen etc.

Contact

Meer weten over do2gether? Neem telefonisch contact op of vul het formulier in. Na ontvangst van uw bericht nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.

Stel een vraag

Versturen